ro | en

Gyerekeknek tartottak táncházat Ditróban

A népzene-néptánc megismertetése, közelebb hozása a legfiatalabb generáció számára elengedhetetlen térségünkben. Hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a kultúrára, népi hagyományok megismerésére.


Ugyanakkor hozzájárul az egészség megőrzéséhez, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket: együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. Ezen kívül pedig elősegíti a testi-lelki egészséget: közösséget teremt, fejleszti a ritmikai és zenei képességeket, a térérzékelést, a testtartást, az állóképességet és a mozgáskoordinációt is.


A Ditrói Kulturális Egyesület idei programjában szerepelt két gyerektáncház megszervezése, melyet az őszi hónapokban sikerült is megvalósítani. Az utolsóra 2019. November 4-én került sor a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház Báltermében. A táncházak megvalósulásához szükséges anyagi forrást Hargita Megye Tanácsa valamint Ditró Község Önkormányzata biztosította, előbbi 1600 lejjel, míg utóbbi 400 lejjel. 


A táncházban többségében 3 és 10 éves gyerekek vettek részt, akik felhőtlen jókedvvel énekeltek, táncoltak. Az este alatt megismerkedtek a népi hangszerekkel, gyerekjátékokat tanultak. A közel két órás táncház alatt a hangulat nagyon jó volt, a gyerekek jól érezték magukat, már várják a következő alkalmat.

2024 © TURINFO-DITRÓ.  Készítette: repyx